Rury ciśnieniowe z polietylenu.

 

Rury ciśnieniowe z polietylenu wykorzystywane są w rurociągach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i technologicznych.
Podstawową zaletą stosowania rur z PE jest ich odporność na korozję, szczelność i odporność na substancje żrące. Zabezpiecza to rurociągi przed uszkodzeniami i ewentualnym skażeniem.

rury wykonywane są standardowo w typoszeregach SDR 11 i SDR 17 co odpowiada ciśnienom PN 16 i PN 10.


 

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone